Bemutatkozás 
 
Az Ősmagyar Egyház nem új vallás, hanem visszatérés elődeink ősi hitéhez, bölcseletéhez, életszemléletéhez.
Ez a szittya-magyar őseink által évezredeken át gyakorolt hit folytatását és annak a mai életbe való beépítését jelenti.
 
Az Ősmagyar Egyház célkitűzései:
  1. Az ember és az Isten közötti kapcsolat javítása
  2. Az EgyIsten-hívő ősi magyar vallás felújításacimer 1
  3. Az ősi magyar vallás gyakorlása
  4. Nemzet-tudatunk ápolása
  5. Szent magyar hagyományaink megőrzése
  6. A magyar test, szellem és lélek gondozása
  7. A magyar lelki testvériség megteremtése
  8. Az Ősmagyar Egyház tanításainak megismertetése 

Az Ősmagyar Egyház az égből áradó isteni szeretet testvéri gyülekezete.
896 óta a Kárpát-medence első magyar őskeresztény, történelmi egyháza !

 A Mindenható Isten áldása, hogy egy ezredéves kihagyás és szunnyadás után, 1973 márciusában a Csendes-óceán partján
felébredt a magyar lélek és újraszületett az Ősmagyar Egyház. Hisszük, tudjuk és valljuk ennek isteni elrendeltetését.
 
1999. november 15-e óta Magyarországon is bejegyzett, nyilvántartott egyház vagyunk.
2014 április 1-től az új egyháztörvény jogállásunkat vallási szervezetre módosította.
A teljes egyházi jogunk visszaállítása folyamatban van !
 
A Teremtő Isten minket magyarnak teremtett, s mivel érzelmünk, gondolkodásunk magyar, ezért az Ő akaratát teljesítve valljuk és éljük
ősi magyar hitünket. Az Ősmagyar Egyház követője mindent Isten dicsőségére, hazája, családja javára és a saját maga felemelésére tesz. 
 
Elmélkedjünk, imádkozzunk, erősödjünk együtt, és segítsük egymást a földi és égi kapcsolatok fenntartásában. 
A Magyarok Istene áldása kísérjen, oltalmazzon és vezéreljen bennünket ebben az igaz és szent küldetésben.
 
Testvéri szeretettel az Ősmagyar Egyház.

000.png 

Beköszöntő

dj.pngA Mindenható Isten elrendelése szerint a magyarság a szabadság és az igazság népe.
Ennek az égi küldetésnek népünk sokezer éves történelme folyamán számtalanszor eleget tett. 
Nemcsak saját, de sok más nép szabadságát is megvédte. Szabadságharcaink nagy áldozattal jártak.
A magyar nép lélekszámban fogyatkozott, testileg, lelkileg, szellemileg súlyos sérüléseket szenvedett. Elvesztettük társadalmi értékrendünket, magyarságtudatunkat, életütemünket. Valahol utat tévesztettünk! –
Hagytuk magunkat letéríteni arról az isteni fény által megvilágított útról, melyet szent és bölcs elődeink jelöltek ki népünk számára. Felcseréltük az ősi magyar életformát idegen szemlélettel, lelkülettel. Azóta a homályban bolyongunk…...
Jézus mondta : "Azért jöttem, hogy visszahozzam azt, ami elveszett…." 
Az Ősmagyar Egyház is azért született újra, hogy népünk elveszített értékeit visszaszerezze.
A magyar tudáskincs nem veszett el teljesen. Népünk bölcsei, mágusai, táltosai, ma is őrzik a tudás magját! Testvérnépeink és a világ könyvtárai is őrzik a magyar múlt titkait, várják az igazságkereső kutatókat kincseink feltárására. 
 
A magyarság feltámadásának egyetlen reménye, ha visszatér az ősi hagyományaihoz, az ősi hitéhez, eszerint él és cselekszik. 
Célunk: rendszerezni a sokféle tanítást és alkalmazni, beépíteni népünk mindennapi életébe, boldogulására ! Elsőrendű feladatunk: a magyar test, szellem, lélek és erkölcs védelme, de foglalkozunk minden olyan tárgykörrel, ami a magyar élettérrel kapcsolatos. 
A Magyarok Istene által reánk bízott feladatok teljesítése küldetésünk és kötelességünk, –mert "„A magyarság érték az emberiség és az emberiség csillagokhoz vezető útja számára…”." - mondotta Ady Endre is.
 

Hajdú Nimród