A haza: a nép múltja, történelme,
a haza az a nyelv, amelyen beszélünk,
s melyet kötelességünk ápolni.
A haza az a sok temetõ, amelyben apáink,
nagyapáink, nagyanyáink feküsznek,
a haza a sok évszázados törekvés, küzdelem,
amelyik évszázadokon át fönntartotta népünket,
a haza az a kimondhatatlanul sok szorgalom,
amelyik földjeinket fölszántotta és bevetette,
városainkat és falvainkat újra és újra fölépítette.
A haza: csodálatos népdalaink és népmeséink sokasága,
a haza: álmodozásunk rejtelme, szellemi
kultúránk hatalmas kristálypalotája, amely épül
már több ezer éve, s amelyre új és új tornyokat
építenek tudósaink, íróink, mûvészeink.
...A haza minden körülöttünk és bennünk, s mi
is a haza részei vagyunk, mint egy test sejtjei, s
külön-külön szolgáljuk az egészet...

Juhász Ferenc: Mit tehet a költő ?

 

000.png