Nagyobb megbecsüléssel kellene figyelnünk régi bölcseinkre és a ma is élő öregjeinkre. Az ő élettapasztalatuk, látásmódjuk tanulságos lehet a mai ember számára is. Tisztelettel kellene megközelíteni őket, mert megérdemlik.    Szorgalmas, dolgos élet van mögöttük, sok mindent átéltek, ők a hagyományok átmentői, továbbadói. Lehet tőlük tanulni megmaradást, helytállást, életmódot, becsületet.    Itt van például KUN ZSIGMOND bácsi, aki 1893. március 28-án született Mezőtúron. Amikor 1998-ban 105. születésnapján megkérdezték tőle, hogy mi a hosszú élet titka – azt válaszolta: „ÉLETCÉL KELL, S JÖVŐ KÉP!  Ez a hosszú élet egyik titka!”   

Úgy élt, hogy nem volt káros szenvedélye és mindig kereste a szépet és a jót, melyet, mint katona meg is védett. Hitte és élte azt a felfogást, hogy magunkat körül kell venni szép és jó, léleképítő dolgokkal és minden nap kell tennünk valami szépet és jót. Minden nap! Gyűjtötte a magyar lélek gyönyörű szép alkotásait: népművészetünk remekműveit, cserépkancsókat, korsókat, tányérokat és szőtteseket. Ezek voltak kincsei.    

Nagy fájdalma Trianon, az igazságtalanság, szenvedés, melyet e gyalázatos szerződés a magyar népre erőszakolt, beláthatatlan zavarokat okozott népünknek, melynek következményeit ma is szenvedjük – vallotta Kun Zsigmond. Ő mindig törődött – ahogy mondja – a szív alakú hazával és az elszakított magyar területek lakosságának helyzetével.    Érdekli népének sorsa, ezért szavazni is elment, mert szerinte így tudja valamennyire befolyásolni az ország sorsát. Csak olyan személyre szavazott, aki a magyar nép érdekeit képviselte és védte, mert Magyarországon egyetlen érdek kellene, hogy legyen: a magyar nép érdeke.   

Aki közönyből, vagy lustaságból nem szavaz, az mindig az ellenfelet segíti. Minden szavazat fontos. Van egy mondás, hogy minden országnak olyanok a vezetői, amilyet megérdemel. Súlyos szavak, de igazak.   

Törődni kell az ország és a nép sorsával. Ennek egyik módja a szavazás, a megfontolt, átgondolt szavazás.    A 105 éves KUN ZSIGMOND bácsi mindent megtett Magyarországért, hosszú élete folyamán, de még azon túl is, mert az országra hagyta gyönyörű szép népművészeti gyűjteményét.    Akaratlanul is üzenet van KUN ZSIGMOND bácsi életében mindannyiunk számára. A céltudatos, a hazáját szerető és azt védő, alkotó magyar példája.   

Megtestesítője annak az emberi eszménynek, melyet Arany János a maga idejében így fogalmazott meg:                  
  • „Az ember tiszte, hogy legyen                  
  • Békében, harcban ember.                  
  • Méltó képmása Istennek,                
  • S polgára a hazának.”   

000.png