„Szerintem királyi a kalotaszegi viselet, esetleg valami főúri viselet továbbélése. Ma nincs az a hercegnő, aki olyan elegáns tudna lenni, úgy tudna járni, mint azok az egyszerű, gyönyörű arcú parasztasszonyok."

Sebestyén Márta népdalénekes

„A nemzeti arculatnak megtartásában történelmi és politikai fontossággal bír a nyelvünk, a tiszta és szép magyar nyelvünk megőrzésére."

Dr. Fekszi- Horváth Márta volt főkonzul, (Los Angeles)

„A magyar nép iránt elkötelezett oktatókra van szükség, akik látják feladatuk jelentőségét.”

Szabó S. András

„A saját országunkat, a saját rendszerünket nekünk kell felépíteni, a játékszabályokat nekünk kell megszabni. Elveinkből, érdekeinkből jottányit sem engedhetünk."

Ágoston Balázs.

A magyar népre árasztott tévéprogramok ugyanolyan ízlésrombolóak, mint tíz háború együttvéve."

Szabó Gyula színművész

„érdemes elgondolkodni, melyek azok az erők, amik erősebbek egy ország többségi akaratát kifejező parlamenti döntésnél, törvénynél, tenni akaró százezrek lelkesedésénél, az alkotó kedvnél, az optimista jövő formálásánál?"

Gál József, világutazó

„ Élni kell a szabadságunkkal, és nem engedni sem a külső, sem a belső sötét erőknek. Biztatni, felrázni kell ezt a mindenkiben csalódott, közönybe, erkölcsi mocsárba süllyesztett népet. . . Őrzők vigyázzatok a vártán!"

Özvegy Várkonyiné

„Megmaradt magyar szívünk, amely a hosszú évszázadok óta tartó erőszakos asszimilálás ellenére még mindig együtt dobban az anyaországbeli testvéreink szívével. „

Csicsó Antal, a moldvai csángó-magyarok vezetője

„mi a magyar- nemzet szerves és elidegeníthetetlen része vagyunk, akikért Magyarországnak és népének felelősséget kell éreznie, ugyanúgy, ahogy mi felelősséget érzünk a nemzet egészéért."

Soós Kálmán\ Kárpátalja

. . Az egyéni tudás és tehetség világos erkölcsi norma nélkül nem szolgálhatja a közjót. Ezért az a politika helyes és hasznos, amelyik az erkölcs három fő „termelési helyét" : a családot, a kisközösségeket is támogatási területnek tekinti. . ."

Faggyas Sándor, (Magyar Nemzet)

„ Aki már valameddig eljutott, akár sportban, akár az élet egyéb területén, abban a lényeges tulajdonságban különbözik az átlagembertől, hogy eltökélt ideálja van, amelyért nem sajnálja az erejét és idejét. „

Dr. Hegedűs Csaba, birkózó (többszörös Európa, olimpia és világbajnok)

„ A természetben uralkodik egy alaptörvény, egyfajta harmónia.. . Ez a harmónia varázslatos. . .A művészi alkotás vágyat ébreszt az emberben a harmónia megteremtésére. Erre való egy könyv, vagy kép, s amilyen mértékben közeledem a harmóniához, úgy érzem jobban magam az éltben..."

Szász Endre, festőművész

„a magyar népzene, annak énekes ősrétege és az ehhez kapcsolódó szintúgy ősi hangszerek használata nem valamilyen „hatás" vagy „átvétel" eredménye, hanem eredeti ősiséget hordoz, mely sok szállal kapcsolódik a hajdani hun-avar zenekultúrához."

Csajághy György, zenetanár, kutató

A magyar megtartó ereje csodálatos. .. ősisége, szépsége, változatossága, kifejező képessége, és leírhatatlanul nagy megjelenítő ereje olyan tisztánlátásra és ezáltal rendkívül következetes gondolkodásra nyújt lehetőséget, ami egyedülálló a maga nemében..

Zombori Lajos

„ Fontos a földdel való egészséges kapcsolat. Jó érezni a föld szagát. Sok energiát meríthetünk a körülöttünk levő növények, virágok szépségéből, egy-egy arra szálló pillangó látványából."

Sass Sylvia, operaénekes, tanár

„Egy ország nagysága attól függ, hogy mennyiben járul hozzá az emberi értékekhez. . ."

Egy film üzenete

 

000.png