halaszbastya.jpgA tibeti vallás egyik lámája szerint a régi korok lelki tudásának jelentős részét Tibetben őrizték. Ebbe beletartozott több ősi nép tanítása is. A miénk is. Mivel mindez Tibetben veszélybe került, ezért az égiek döntése alapján az ősi tudásanyag nagy részét áthelyezték Magyarországra. Ha ez tényleg így van, akkor annak rendkívüli a jelentősége. Ez ne tegyen senkit öntelté, elbizakodottá, hanem érezze át ennek igazi jelentőségét és intsen mindenkit szerénységre. Ez égi megbízatás és bizalom kérdése, melynek minden magyar részese. Most rajtunk a sor újra, hogy ezt a feladatot jól teljesítsük. Rajtunk a sorsdöntő felelősség, hogy tudásunkat bővítve, azt tovább adjuk képességeink szerint. E fontos megbízatás felismerése nem kis feladat. Mindezt meg kell, hogy előzze a magyar hagyománykincs megismerése. A valódi önismeret jelentősége felmérhetetlen. Hazánkban sokan idegen tükörben keresik önmaguk képét. A valódi mércét viszont őseink, szent elődeink, hőseink tanításai, példái adják. A rejtett tudást mondáink, népmeséink, népdalaink, népzenénk, közmondásaink, hagyományaink, nyelvünk titkai őrzik. Bölcseleti rendszerünk fennmaradásáról évszázadokon át költőink, íróink gondoskodtak. A különböző idegen érdekek bérencei ezeket legtöbbször támadták, sokszor üldözték. Ez még ma is tart, de a hagyaték jelentős része hozzá férhető, vegyük birtokba, és védjük, ápoljuk, éljük a valódi magyar életet. Éljünk és tanítsuk az elődeink által megőrzött értékeket, lelki kincseket. Emlékezzünk arra is, hogy fontos tudni azt is, hogy mikor mennyit és kinek adunk át ebből az ismeretanyagból. Felelőtlenül szétszórni, vagy ráülni egyformán káros lehet. Azt is jó megjegyezni, hogy itt nem térítésről, vagy meggyőzésről van szó, hanem felvilágosításról, ismertetésről. Az, hogy ki miben hisz, az lelkiismereti kérdés, és mindenki saját maga felelős azok következményeiért. Az ismertetést, tájékoztatást nem szabad erőltetni! Keresni kell a megfelelő időpontot, helyet, személyeket és az oda illő ismeretanyagot, valamint azt a megfelelő módot, amellyel ezt a kincset továbbítani lehet. A felvilágosítás lényege a gondolkodásra való serkentés. Itt a lelkek ébresztéséről van szó, arról, hogy az egyének végre megtalálják saját magukban az isteni erőt, és hogy felismerjék azt a nagy alapigazságot, hogy ők Isten gyermekei. Isten magyar gyermekei. Mindez új távlatokat nyithat meg úgy az egyén, mint az egész ország életében, mivel ez már a megvilágosodás egyik foka. Ez a szellemi fejlődés és a lelki emelkedés fontos állomása. Ez boldogabb jövőnk biztosítéka, ez az emelkedő magyar nemzet alapja. A különböző “égi üzenetek” szerint sokan úgy látják, hogy a sötétségben botorkáló és tévútra vezetett világ számára a megvilágosodás Magyarországról indul el, melynek égi fény jelzi a helyes utat. E felfogás szerint a világ jobb jövőjének kulcsa Magyarország és a magyar nép. Ennek a feladatnak megvalósításához egy erős és emelkedett Magyarországra van szükség. Ez nem csak az egész világ érdeke, hanem az égieké is

Orosz László

 

000.png