Üzenetet kaptunk Erdélyből. „Közvetítő" asszonyon át jutott hozzánk a rövid, de fontos szöveg.

Vénséges vén magyar remete küldte, aki a helyiek szerint főtáltos.Életkorát számokban azért nem közöljük, mert a mai ember számára hihetetlennek tűnne a remete hosszú-hosszú élete. Elég talán csak annyi, hogy sok fontos magyar történelmi eseménynek volt szemtanúja.Szavai igaz gyöngyszemek. Elvonultan él, de tud a világról és szívén viseli népe sorsát, ezért üzen mindenkinek:

„Ha az ember megtisztul a hegyekben, és Fénykapuknál elmélkedve bűneitől ...elélhet hihetetlen hosszú ideig, de nem a társadalomban... A HEGYEK ERŐT ADNAK a Léleknek és Szellemnek; újra lehet születni.

AZ EMBER EGYETLEN ÖRÖK KINCSE A HALHATATLAN LELKE...

Ha a lélek megtisztul...megerősíti a Szellemet. A Tiszta Szellem újrateremti a testet, ez a hosszú élet és ÖRÖK IFJÚSÁG TITKA, de a megtisztulás csak tiszta természetben ...Fénykapuknál lehetséges.Az üzenet hangsúlyozza a LÉLEK fontosságát és a LÉLEK MEGTISZTULÁSÁNAK jelentőségét.Ez elődeink tanításának alapvető tételei közé tartozik. Sok vallás azt hirdeti, hogy az ember testi lény, akinek lelke is van.Az Ősmagyar Egyház azt a felfogást vallja, hogy az ember lelki lény, akinek teste is van. De legyen mindenkinek a maga hite szerint, a fontos az, hogy törődjünk lelkünk tisztaságával, mert az döntően befolyásolja Szellemünk és testünk egészségét is.

Csodálatos anyanyelvünk hagyománykincse jelentős számú szót, kifejezést őriz, melyek jelzik a lélek fontosságát népünk életében. Néhány példa: lelkiismeret, lelki béke, lelki boldogság, lelki öröm, lelki jóság, lelkivilág, lelki nagyság, lelki nyugalom, lelkiállapot, lélekjelenlét, lelkére beszél... Vagy gondoljunk a lelkierő, lélekemelő, lélekszám, lélekvesztő, lélek melegítő, léleküdítő, lélekbe markoló, léleképítő, lelkes, lelkesít, lelkendez, stb. szavainkra. Folytathatnánk a lélekkel kapcsolatos szavak, kifejezések hosszú sorát, de talán ennyi is elég annak hangsúlyozására, hogy népünk ősvallásában hagyományaiban, s mindennapi életében mennyire fontos szerepe volt a léleknek. Ez érthető is, hiszen tudták, hogy a lélek mennyei örökség, s melynek ápolására nagy gondot fordítottak.

Ősi hitünk szerint lelkünk isteni eredetű; éppen ezért a megtisztult lélek közvetlen kapcsolatot tud fenntartani Teremtőjével, hiszen annak része. A megtisztult lelken keresztül a Mindenható Isten ereje nyilvánul meg.

A tiszta lélek megnyilatkozásai közé tartozik: az önzetlen szeretet, a jóság, a segítőkészség, a megértés, a becsület, a türelem, az együttérzés és sok más jó tulajdonság, mint például a szép, az igaz és a jó védelme, valamint a szabadságért való kiállás is.

Elődeink szerint „A LÉLEK TESZI AZ EMBERT", hiszen létezik jó lelkű, finom lelkű, durva lelkű, nemes lelkű, fennkölt lelkületű stb. személy. A legsúlyosabb kifejezések egyike volt, amikor valakire azt mondták, hogy lelketlen. A lelki embert pedig becsülték. Lelkünk tisztaságának, emelkedettségének szintje meghatározó jellegű, kihat életünk szinte minden területére; egészségünket is befolyásolja. A régiek is ismerték azt a gondolatot, hogy az őszinte és természetes mosoly a lélek derűje és aki mosolyt varázsol az emberek arcára, az áldást osztogat.

A mai lélektipró világban – népünk számára – önvédelem a léleképítés. Hírszolgálati irodák rossz hírei, torz filmek, bűnügyi könyvek és TV műsorok, zenének kinevezett, bántó zajok áradatának lélekpusztító és szellemromboló hatását kell ellensúlyozni minden nap. Ahogy a testi piszoktól – fürdés, zuhanyozás által – minden nap megtisztítjuk magunkat, ugyanúgy lelkünket és tudatunkat is meg kell szabadítani a napi mocsoktól.

Erre szolgál a nyugalom, az elmélkedés, az ima, egy szép vers, egy népdal, vagy lélekemelő zeneszám, egy jó könyv, egy szép festmény, a templom, a természet szépsége, a hegytető. Amikor pedig van rá mód a Fénykapuk látogatása. Ezek különleges, szent helyek, ahol a lélek tisztulása, erősödése fokozódhat. Magyarország és a magyar nép felemelkedésének, biztosabb jövőjének lelki feltételei vannak. Egy ország lakóinak egyéni lelkiállapotától nagyban függ az egész nemzet sorsa. Minden egyén saját lelkének tisztításán, erősítésén keresztül segíthet édes Hazánk felemelkedésében. Emlékezzünk az öreg, magyar remete szavaira:

„AZ EMBER EGYETLEN ÖRÖK KINCSE A HALHATATLAN LELKE."

Gondoljunk arra is, hogy A MEGTISZTULT LÉLEK CSODÁKRA KÉPES !

Orosz László

 

000.png