Legtöbbünket meglepett XVI. Benedek pápa lemondása. Vannak akik egy írországi látónőre való hivatkozással azt állítják, hogy ők már 2012 közepe óta erre számítottak.. Azok a hírek is erősödnek, mely szerint az idős pápát bizonyos “háttér erők” mondatták le. Ki tudja? Egy tény, lemondott és az üresen maradt pápai székbe valakit kell helyezni. Ez választás útján történik, amikor is a bíborosok szavazata dönti el, hogy ki lesz az új pápa. Ezzel kapcsolatban sokan úgy vélik, hogy az egyházon kívüli erők lényegesen befolyásolják a döntés meghozatalát. A múltból erre több példát is lehet felhozni, sőt némelyiknek magyar vonatkozása is van. Ezek közül itt most csak egyről lesz említés téve. Az eset az 1903 körüli pápaválasztással kapcsolatos. Mindez ismeretlen volt a közönség számára 2012.-ig 2012. március 15.-én egy bátor magyar plébános, Darvas Kozma József pápai káplán, címzetes esperes - nyilvánosságra hozott egy fontos eseményt, amely az 1903.-as pápa választással kapcsolatos. Elmondása szerint XII. Leo pápa elhunyta után új pápaválsztásra került sor. A Rothschild család érdekeltsége Mariano Rampallo bíboros jelöltségét támogatta a pápai tisztségre. A Rothschild érdekeltség nyomást gyakorolt több bíborosra és Rampallót megválasztották, de még nem közölték a világgal és még nem hirdették ki az eredményt, mivel az csak akkor lett hivatalos, ha a mindenkori apostoli magyar király jóváhagyja. Abban az időben a magyar trónt Ferenc József osztrák császár uralta. Ő volt az apostoli Magyarország királya. Az új pápa megválasztásához az apostoli magyar király jóváhagyása volt szükséges. Ferenc József nem adta beleegyezését, mivel ő Giuseppe Sarto bíborost támogatta. Újra kellett szavazni.

pilus.jpg Sarto lett az új pápa XII. Piusz néven, akit 1903. szeptember 9.-én avattak fel 70,000 ember jelenlétében. Rothschild csalódott az eredményben és megesküdött, hogy az ő tervét soha többé nem fogja tudni megvétózni apostoli magyar király. Arra talán nem is gondolt (vagy ha gondolt, talán nem is érdekelte), hogy Ferenc József Habsburg volt és nem magyar. Magyarország ekkor Habsburg elnyomás alatt szenvedett. Rothschild Magyarország ellen fordult és mozgósította francia és egyéb nemzetközi kapcsolatait. Céljuk Magyarország meggyengítése, nagyságának lecsökkentése volt. XII. Piusz pápával eltöröltették az apostoli magyar király vétó jogát. 1920. június 4.-én Trianonban pedig felosztották Magyarország területét és lakosságát cinkosaik között. E gyalázatos merénylet szenvedések áradatát zúdította sok millió magyarra. A felheccelt szomszédok ma is megszállva tartják az elrabolt magyar területeket. E súlyos igazságtalanságokat minnél előbb orvosolni kell, ezt kívánja Európa békéje, nyugalma is. XVI. Benedek pápa bajor származású volt és jó kapcsolatot tartott fenn Orbán magyar miniszterelnökkel. Vatikáni látogatásuk idején az idős pápa örömmel fogadta az Orbán házaspárt és gyermekeiket. Feltűnt a riportereknek, hogy a pápa ekkor többet mosolygott, mint máskor és úgy viselkedett mint egy nagyapa. Az Orbán kormánynak erős támasza volt XVI. Benedek pápa - az Egyesült Európa részéről történő igazságtalan, alattomos támadásokkal szemben. XVI. Benedek pápa lemondásával elvesztettük befolyásos támogatónkat. Elődje II. János Pál pápa is szerette a magyarokat. Ő mondotta, hogy az igazi kereszténység Magyarországról fog kiindulni. XII. Piusz pápa nagy barátunk volt, aki úgy megszerette népünket, hogy magyarul is megtanult. Teljes erejével, befolyásával támogatta az 1956-os magyar szabadságharcot. Nem minden pápával volt ilyen jó viszonyunk. Mátyás király idejében, az akkori pápa Mátyás ellenségeit támogatta, ezért Mátyás király a független Magyar Egyház megalapítását tervezte. Ebben az akadályozta meg, hogy 1490-ben Bécsben megmérgezték. Korunkban pedig Mindszenty József hőslelkű magyar egyházfőt a Vatikán megalázta, elárulta. 1971. szeptember 28.-án elhagyatták vele Magyarországot,

II janos1973. december 18.-án pedig az akkori pápa megfosztotta magyar egyházfői tisztségétől. Ez többek között azt is jelentette, hogy egy esetleges pápaválasztáson Mindszenty nem választható. Rómának ekkor fontosabb volt a kommunista országokhoz való közeledése, mint a magyar bíbiros sorsa. Ezzel fokozta a sokat szenvedett Mindszenty megpróbáltatásainak sorozatát. Az egyház magyar hőse 1975. május 6.-án elhunyt. Sokan úgy gondolták, hogy 1978.-ban II. János Pál (lengyel) pápa annak köszönhette megválasztását, hogy Mindszenty hősies élete Közép-Európára irányította a figyelmet. Azért választottak egy onnan származó rátermett pápát, mert az Mindszenty eszmeiségét képviselte. Függetlenül attól, hogy kinek mi a vallása, mindenki tudja, nem mindegy, hogy ki a Vatikán feje. A világ sorsát jelentősen befolyásolja a mindenkori pápa. Amint látjuk a pápaválasztás - egy idő óta - már nem csak egyházi kérdés, hanem az egész világ jövőjét befolyásoló tényező.

Orosz László

 

 

000.png