terkep angyal Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,

Hiszek egy isteni örök igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában.

oshaza

" Magyar vagyok

lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok el.
A világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani.
Hogy szolgálhatom az emberiséget, ha nem őrzök
meg magamban minden színt,
minden kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja.
A magyarság színét, a magyarság kincsét?....."

- Babits Mihály -

 

000.png

 

szentkorona.png

 

000.png

 

Az ősi magyar jelképek és jelvények eredete több ezer évre nyúlik vissza. Aki ebbe beletekint, az előtt csodálatos világ tárul föl. Nemzeti címerünk jelentése és kapcsolata ősi múltunkkal, sokkal mélyebb, mint ahogy azt sokan gondolnák Címerünk kettős keresztjét általában apostoli keresztnek szokás mondani. Az is. Itt az is szón van a hangsúly mivel nem csak az. Hanem a valódi eredet az ősidőkbe nyúlik vissza. Régi atyánkfiái, a sumérok több ezer évvel Krisztus előtt már használták ezt a jelképet A sumér írásban volt egy írásjel, amely kb. így nézett ki: feL-. Ennek a kettős keresztnek az olvasata ÜGYELŐ (UGULA) és jelentése VILÁGUŐYELÓ*. vagyis ISTENI SZEMÉLY. A magyar népmesék is őrzik ennek emlékét “VILÁGÜGYELÓ" formában.

Az üldöztetések idején népmeséinkbe és gyermekmondókáinkba rejtették elődeink ősi vallásunk sok tanítását emlékét. (Ugyancsak népművészetünkbe és népdalainkba.) Ez a kettős kereszt megmaradt rovásírásunkban is, mint "GY* betű ^ 0 Az én lakai unitárius templomban fennmaradt rovásemlékünk szövegének első jele 4^ (Ez a rovásírásos mondat azt közli, hogy EGY AZ ISTEN...) Ebben az esetben az :L..jel olvasata “EGY', ami Isten jellegére mutat rá Réges-régen az ‘EGY nem csak számszerűséget fejezett ki. hanem bővebb jelentése is volt: “SZENT értelemben is használták, sőt Isten neveként is előfordult (Isten szavunk nem a Mindenható neve. hanem rangjelző fogalom, ugyan úgy, mint ember, vagy angyal, a legfelsőbb hatalom Isten.) Egy az Isten, az Ő ereje tartja EGYBEN a világot, a világegyetemet. Minden EGYSÉGESEN az ő része. A tatárlakai korongon is rajta van a jele.

A korong teljes megfejtésével kapcsolatban több feltevés létezik. Erre most nem térünk ki. Hazánk címerében lévő hármas halom jelentősége szintén nagyon fontos és A magyarság sumér ága ismerte és használta a hármas-hatalom ősi jelét, sok ezer évvel ezelőtti-formában képjelként (Kb. 4800 évvel ezelőtt az ékírásban átalakult, először jel. végül is A jel lett belőle.)  

Egyik jelentése ország volt. (Második jelentése hegyvidék.) Az ősi sumér nyelvben sok jelet két féleképpen lehet olvasni: képjelként, mint egész szó. vagy mint szótag jel. Tehát címerünkben lévő hármas halom jelentése több mint a szokásos: Tátra. Mátra. Fátra értelmezés. Magyarország címerének 4 ezüst sávja, sokak számára hazánk 4 nagyobb folyóját jelenti. Mások úgy tekintik, hogy a piros (vörös) és ezüst (fehér) sávok váltakozása (4-4) az Árpád-ház zászlajáról, címeréből származik. Ez mind ésszerű, de az eredeti jelentésük ennél régebbi. Eddig ismert legősibb formában a suméroknál találjuk több. mint 5000 évvel ezelőtt, majd kb. 4500 évvel ezelőtt így alakult. Kb. 2600 évvel ezelőtt felvette ezt a formáját. A sávok tisztán felismerhetők. Mai megfejtés szerint ennek jelentése "föld" volt A kettős kereszt hármas halom. sávok értelmezése után vizsgáljuk, meg a hármas halom csúcsán lévő nyitott kis koronát Itt több felfogás létezik, ezek közül most kettőt említünk meg.

Az egyik felfogás szerint ez a fajta korona egy olyan földi hatalom (királyság) jelképe, amely fölött egy hatalmasabb uralkodó létezik. Tehát a földi királyság jelképe, amely fölött ott van az égi király a Mindenható Isten. Az Ő jelképe pedig a Szent Koronánk, amely nemzeti címerünk tetején látható. A másik értelmezés a "kis koronát tulipánnak tekinti, amely a megújuló élet jelképe. Csodálatos nemzeti címerünk tetején lévő Szent Koronánkat nem kell elemeznünk, azt már mindenki ismeri.

Annyit meg kell jegyeznünk, hogy a MAGYAR SZENT KORONA ATILLA KIRÁLYUNK ELŐTTI IDŐBEN KÉSZÜLT. Koronánk együtt szenvedett nemzetünkkel és az üldöztetések idején sok mindent leszedtek róla. arra gondolva, hogy így majd gyengítik Szent Koronánk hatalmas védő erejét Eltávolították róla Boldogasszonyunk zománcképét is. és ráraktak nem odavaló dolgokat is. Koronánk tetején Napkereszt van, melynek egyenesen kellene állni. A magyar Szent Korona még mostani állapotában is hatalmas és jó égi erők közvetítője. Szinte csoda tárgy! Becsülni kell! Visszatérve címerünk értelmezéséhez. A címert alkotó részek jelentéseit egybe kell olvasni, hogy megkapjuk a teljes értelmet.

Az ősi magyar címer jelentése egy mondatba sűrítve: "ISTEN FÖLDI ORSZÁGA" Ennek tudomásul vétele, tudatosítása, hirdetése és azé szerint való élés. hatalmas erőforrást jelenthet Erre az égi erőre van most szüksége népünknek, nemzetünknek, mert ez reményt nyújt és felemel. Higgyünk abban, hogy Magyarország Szent Föld, és ez a mi ŐSHAZÁNK! Mert az!

O.L.

 

000.png

 

Az elmúlt években Csomor Lajos aranyműves mester és munkacsoportja izgalmas, érdekes és rendkívül fontos felfedezéseket tett a Magyar Szent Koronával kapcsolatban. A régebbi egymásnak ellentmondó, gyengén megalapozott, zavaros elméletekkel szemben kialakult egy egységes, mérésekre, művészettörténeti párhuzamokra, pontos adatokra alapozott, kiegyensúlyozott felfogás, melynek lényege a következő:

 • A Magyar Szent Korona szerkezetileg egységesen tervezett s kivitelezett ötvösmű
 • A Magyar Szent Korona nem lehet sem bizánci, sem római, vagy észak-európai.
 • A Magyar Szent Korona készítésének felső időhatára 795-796, alsó határa 303.
 • A Magyar Szent Korona technikai párhuzamainak egy része hun és avar kori lelet.
 • A Magyar Szent Korona kaukázusi ötvösműhelyben készült, s az ötvösök hun (avar, magyar) mesterek voltak.
 • A Magyar Szent Korona része volt az avar fejedelmek kincs és kegytárgyának, és amelyet a frank uralkodó Nagy Károly (Carolus Magnus) raboltatott el és vitetett nyugatra.
 • Az Annales Nordhumbriani szerint, a frank uralkodó e kincseket egyházak között osztotta szét. 
 • Szent István királyunk - Rómából, II. Szilveszter pápától - VISSZAKAPTA hun, avar elődeinek örökségét a Magyar Szent Koronát
 • A Magyar Szent Korona a hun - avar- magyar jogfolytonosság jelképe.
 • A Magyar Szent Korona a Boldogasszonnyal kötött szerződésünk pecsétje.
 • A Magyar Szent Korona szorosabban kapcsolódik a magyarság történelmi küldetéséhez, mint ahogy ezt eddig gondoltuk.

Korona.jpg

 

000.png