Szentséges Szűz Mária, Fogolykiváltó
Miasszonyunk! Gyermeki bizalommal fordulunk
Hozzád.
Légy közbenjárónk Isten előtt! Nemzetünket
végzetes veszély fenyegeti. Testvéreink közül sokan
szenvedélyeik rabságában sinylődnek. Az alkohol, a
kábítószerek, a nikotin mértéktelen élvezete, a
zabolátlan testiség szenvedélye pusztít közöttünk,
dönti romba a családi otthonokat, sorvasztja
nemzetünket.
Történelmünk válságai során őseink Hozzád
fordultak és Te meghallgattad őket.
Áldott Nagyasszonyunk!
Légy ma is végzetes bajunkban közbenjárónk!
Isten adjon erőt a lelki harcban, hogy
megszabaduljunk szenvedélyeink rabigájából.
Különösen irgalmadba ajánljuk azokat, akikért
felelősek vagyunk: családunk tagjait és a jövő
zálogát, a magyar fiatalokat.
Fogolykiváltó Boldogasszony, Krisztusnak Szent
Anyja és nekünk is Édesanyánk, légy közbenjárónk
szent Fiadnál!

Ámen

 

000.png