A magyar nép jövőjének szempontjából alapvetően fontos meghatározni, hogy kit fogadunk el magyarnak. A magyarsághoz tartozásnak több tényezője van. Ezek együttes, egymással párhuzamos értékelése ad választ kérdésünkre.

 1. LELKÜLET: érzelmünk, lelkiismeretünk magyarságunknak a legfontosabb követelménye. Lelkületünk egy részét örököljük, vele születünk, más része életünk folyamán alakul ki, sok összetevő alapján. Ahogy érzünk, úgy gondolkodunk, úgy alakul tudatunk, úgy cselekszünk                                                                                                                                                          
 2. SZÁRMAZÁS: öröklődés által magyarság génjeit átadjuk utódainknak, amelynek meghatározó szerepe van népünk lelkületének, jellemének és természetének kialakulásában.Istennek célja volt, hogy különböző népeket teremtett ! A magyar nép isteni küldetést teljesít, ha megőrzi fajtája eredetiségét, tisztaságát.                                                                                                                                   
 3. TUDAT: gondolkodásunk, szellemiségünk, magyarságismeretünk. Népünk származásának, múltjának, hagyományainak, küldetésének ismerete öntudatos, hűséges, hazaszerető magyar testvérré nevel bennünket.                                                                                                                                                                                                                                                               
 4. NYELV: anyanyelvünk, a magyar nyelv ismerete nélkül nemzetünk tudat nélküli lenne, vagyis nem létezne. Nyelvünk rezgésszáma lelkületünket is befolyásolja, meghatározza. Nyelvünket bárki megtanulhatja, de azáltal nem válik magyarrá.                                                                                                                                                                                                            
 5. NÉV: magyar neveink megtartása a magyarság létének alapvető tényezője. Nevünk utal származásunkra, de megtévesztő is lehet, amikor idegen származású személyek megváltoztatják, magyarosítják nevüket!

Hungaria_1.jpgA fenti tényezők megléte erősíti, hiányuk gyengíti magyarságunkat. Történelmünk folyamán gyakran előfordult, hogy idegen nevű, származású nagyságok a magyarság mellé álltak, értünk dolgoztak, velünk együtt harcoltak a magyar igazságért és szabadságért. Ezek az idegennek nevezett nagyságok gyakran magyar származásúak voltak, ezért lelkületük, érzelmük is magyar volt. Lehet magyar lelkülete idegen embernek is: neve, származása ellenére, ha cselekedeteivel a magyarságot segíti, mert az emberség, a szabadságszeretet, az igazság és a becsület vezérli. Magyarnak lenni, a magyarsághoz tartozni kötelességgel is jár. Mivel az Isten minket magyarnak teremtett, elsősorban a magyarságért dolgozunk, csak azután másokért. A magyarság testi, lelki, szellemi, erkölcsi és gazdasági állapota, rendezettsége más népek érdekeit is szolgálja.

 ( Hungária Isten-Asszony szobor Tiszakürtön )

Ki a magyar?... az eszményi magyar az, akinek lelkülete, származása, szellemisége, anyanyelve és neve magyar. Aki ismeri, tiszteli, értékeli és ápolja a magyar hagyományokat.

Aki áldozatot is hoz a magyar nemzetért, aki nemes magyar cselekedeteivel meg is vallja azt.

dr.Ferenczy Ferenc vallotta 1940-ben:

 • „…Magyarnak lenni nagy dolog.
 • Magyarnak lenni magas méltóság.
 • Magyarnak lenni isteni küldetés…
 • Aki magyar, az az isteni akarat letéteményese és képviselője.
 • Aki magyar, az minden nagyszerű magyar érték tulajdonosa. Az ő hősei az összes magyar kiválóságok…
 • Övé minden magasztos gondolat, amit magyar valaha is gondolt, és minden magasztos érzés, amit magyar valaha is érzett.
 • Övé minden nagyszerű tett, amit magyar valaha is végzett. Övé a magyar lélek, a magyar múlt minden gazdagsága.
 "Magyarnak lenni: felelősség és feladat, - tett és cselekvés, - tudás, munka és áldozat...
A reánk bízott magyar életért Istennek és a magyarságnak tartozunk...
Tegyünk szent fogadalmat, hogy új, termékeny, öntudatos magyar életet kezdünk.
Isten nevében – induljunk neki..."

Elmélkedjünk dr. Ferenczy Ferenc testvérünk szavain, érezzük át jelentőségét, és építsük be a mindennapi életünkbe!

Hajdú Nimród

 

000.png