Az 1956-os magyar szabadságharc emlékműve Los Angelesben

Alkotója: Domján Árpád.

56la

1956. október 23 a magyar nép szabadságszeretetének, élni akarásának jelképe.
A magyar hősiesség példája ragyogjon örök időkig.
 
 Itt minden évben, október 23-a körül több száz magyar magasztos ünnepély keretében emlékezik 1956 hősi napjaira. Több mint 40 éven át Szörényi Éva volt az emlékünnepély lelke. Aki még 90 éves korában is kristálytiszta, zengő hangon mondta el Tollas Tibor: "Bebádogoztak minden ablakot" című versét.
 
Az ünnepély alatt virágerdő borítja az 1956-os emlékmű lépcsőit. Díszőrséget cserkészeink állnak zászlóinkkal. Élő zenekar az alkalomnak megfelelő zeneszámokat játszik.
 
Részletek Roger M. Mahony amerikai biboros emlékbeszédéből, amely elhangzott az 1956-os
MAGYAR SZABADSÁGHARC 50. évfordulóján hangzott el.
 
A dicső magyar nép      
 
Összejöttünk a magyar szabadságharc 50 éves évfordulójára emlékezni és tiszteletet adni a harcokban elesett magyar hősöknek...  
A MAGYAR NÉP A HŐSÖK NÉPE... sokat szenvedtek és 1956 október 23-án felkeltek, hogy lerázzák az elnyomó zsarnok rabláncait. Példát adtak a világnak hősiességből és szabadságszeretetből.Ők lettek az elnyomott népek reménysége. Hősiesen szembeszálltak a történelem egyik legnagyobb katonai hatalmával, az istentelen szovjet elnyomóval.A magyarok legyőzték a kommunista zsarnokot, mert 1956. november 4-én hiába pusztítottak ezreket, a hősök mégis diadalt arattak , mert 1989. október 23-án szabad lett Magyarország.  
A magyar nép másokat is hozzásegített szabadságuk elnyeréséhez...A MAGYARSÁG NAGYON SOKAT ADOTT A VILÁGNAK.Erős Istenhitével,szabadságszeretetével, hősiességével példát adott és reménységet más népeknek.Az emberiség nagyon sokat köszönhet a magyar népnek úgy a tudomány, mint a művészetek és a zenei alkotások terén is. 
  
Isten áldja meg Magyarországot és a magyar népet,
hogy szebb jövőjük lehessen !
 
 Orosz László

 

000.png