A MAGYAR SZABADSÁGHARC MÉLYREHATÓ EREJE 1956. október 23-nak sokkal több vonatkozása van, mint azt sokan gondolnák. A magyar nép szabadságharca az emberiség történetének egyik legnagyobb jelentőségű szabadságküzdelme volt. Ennek rövid és hosszú távú kihatásai, valamint eredményei voltak. Ezek közül néhány:
 
  • Példát adott a világnak szabadságszeretetből és hősiességből.
  • Tiszteletet és megbecsülést szerzett a magyar népnek világszerte.
  • Megakadályozta a Sztálin-Hruscsov "vagon terv” megvalósítását.
  • Megakadályozta a III. világháború kitörését azzal, hogy lekötötte az Európa lerohanására készülődő szovjet haderőket, valamint a Szuezi csatornához elindított csapatokat.
  • Végeredményként megszabadította hazánkat a szovjet elnyomástól. (1989-1991)
  • Lebontotta a “vasfüggönyt".
  • Hozzásegítette a két Németországot az egyesítéshez. (A németek köszönetként küldték a hatalmas "szabadság fiarangot".)
  • A kommunizmus által elnyomott környező országok népe a magyar példát követte saját törekvéseiben. (Csehek, románok, stb.)
  • Jelentős szerepe volt a Szovjetunió meggyengítésében és megszüntetésében.
  • Elindított egy olyan szellemi és lelki folyamatot, amely megmásíthatatlan és ma is tart. Lényege a sötétség béklyóitól való megszabadulás és végső eredménye egy új Aranykor eljövetele.

E jobb kor kezdetét a ma élők közül nagyon sokan megérik, mert már HAJNALODIK. Ennek vagyunk hírnökei, mivel ez a magyar nép egyik feladata. A reménységet éltetni kell gondolattal, szóval, cselekedettel. Ismerjük fel végre és tudatosítsuk azt, hogy jövőnk jelentős részben tőlünk függ! Ne másokra bízzuk annak kialakítását, hanem vegyük saját kezünkbe sorsunk formálását. Égi segítséget akkor kapunk, ha magunk is megteszünk mindent ami szükséges. Emlékezzünk őseink bölcsességére: ‘SEGÍTS MAGADON AZ ISTEN IS MEGSEGÍT!" A Mindenható azért teremtett minket a földre, annak is az egyik legszebb vidékére - a Kárpát-medence szent és csodálatos területére - hogy gondozzuk és védjük a földet és megszépítsük népünk életét.

1956 október 23, mint fénylő fáklya világítja be a sötétséget, hogy végre lássunk. Hogy végre lássuk meg és kövessük azt az Isteni Utat, amely boldogabb jövőnk felé vezet. E boldogabb jövő megvalósulása a mai nemzedéktől függ. 1956 lerakta az alapokat, erre építeni kell körültekintően, okosan, mindig a helyzetnek megfelelően. Ne hagyjuk, hogy jövőnk kedvező alakításának lehetőségeit idegen érdekek kitéphessék kezünkből. Méltónak kell lennünk elődeinkhez, akik mindig megtettek mindent a magyar nép érdekeinek megvédésében. Emélékezzünk arra is, hogy a TUDÁS HATALOM! Ennek megszerzése elsődleges fontosságú. Az egyetemi oklevél nem biztosíték ugyan, de nagyobb lehetőséget ad az eredményességhez. (Mondjuk egy tisztességes állás megszerzéséhez.) Növeli az önbizalmat is. Egy jó munkahely jövedelme lehetővé teszi a boldog családalapítást is. Ettől a családtól függ a nemzet jövője. Ezt mindenki tudja, de sokszor nem magára vonatkoztatja. Igen is tőled és családodtól függ a magyar nép sorsa! Ma ez a szabadságharc formája. Küzdelem az életünkért, megmaradásunkért, a szabad és boldogabb magyar jövőért. Fegyelemmel, szorgalommal, építő munkával, kiegyensúlyozott, népes, magyar családokkal. így leszünk méltók 1956 eszmélyéhez, mivel a cél és a feladat ma ugyanaz, mint ami 1956-ban volt: biztosítani Magyarország jövendőjét. Ez ma legjobban az erőteljes, öntudatos, népes magyar családok létrehozásával valósítható meg. Értsünk a szóból emberek: MAGYAR GYERMEK=MAGYAR JÖVŐ! -

 
1956-os magyar szabadságharcos, (O.L.)

 

000.png