A Kárpátok hegyvonulata népünk számára mindig különleges jelentőséggel bírt. A magyarság részéről tisztelet övezi, és szentnek tekintjük az egész területet, melyet a Kárpátok gyűrűje véd. Ez a mi számunkra szent föld.    

A tudatos emberi élet kialakulása óta mindig itt éltek elődeink. Évezredek alatt magas szintű műveltséget hoztak létre. Az emberiség legősibb írása a magyar rovásírás is itt keletkezett, több mint nyolcezer évvel ezelőtt. A mérsékelt időjárás és egyéb kedvező életfeltételek a lakosság túlszaporodásához vezettek, ezért kisebb-nagyobb csoportok időközönként elvándoroltak. Azonban mindig tudták, hogy a Kárpát-medence az őshaza, ahová sokan különböző korokban vissza is tértek. Ilyen hazaérkezés volt Atilla király hun népnek jövetele és Árpád nagyfejedelem magyar népének haza érkezése is.    

A magyari népek történelmén keresztül vonul egy felismerhető folyamatos törekvés: az, hogy ez a terület - a Kárpát-medence és a Kárpátok gyűrűje - mindig magyar kézben legyen. Vajon miért? Több oka lehet, ezek között van az, hogy elődeink illetve bölcseik ismerték e terület "nagy titkát". Mi lehet ez a "nagy titok"? Valószínűleg ez több tényezőből áll és ezek között volt az is, hogy  

karpatmed.png

 

1. Ismerték e terület jelentőségét, tudták, hogy a Kárpát-medence őshazánk, tehát szent föld.
2. Az egész medence kiváló termő terület.
3. Vízellátása tökéletes, az egész síkság egy vízgyűjtő egység és az Olt folyó kivételével, folyói a Tiszába és a Dunába ömlenek (a Kárpát-medencén belül).
4. A folyók és tavak tömve voltak a halak különböző fajtáival; az erdők, a mezők vadakkal.
5. Az erdők fái, a hegyek kövei, némelyik helyen az agyagos föld kiváló építő anyagot biztosítottak lakóházaik építéséhez. Kezdetben számtalan barlang nyújtott védelmet.
6. A mérsékelt időjárás kedvező körülményeket teremtett és általában a csapadék mennyisége is megfelelő volt.
7. Hatalmas legelők biztosították az állat-tenyésztés egyenletességét.
8. Szinte minden szükséges ásványt megtaláltak a környező hegyekben, ezért a fémművesség magas szintre tudott fejlődni.
9. Melegvizű források, gyógyvizek megléte növelte az élet minőségét.
10. Nagyszámú agyag bánya biztosította a fazekasság és kisszobrászat nyersanyagát.
11. A Kárpátok gyűrűje, mint egy szerető édesanya védő karja öleli át a medencét.
12. Táltos tudósaik pedig ismerték e hely különleges erejét és természeti elemek kedvező összhatásának "nagy titkát".

Mi ez a titok?    

Már Jókai Mór is irt erről. Ő már tudta, hogy német és angol tudósok vizsgálták hazánk különlegességének titkait.Ezek a kutatók bizonyították az időjárás megfigyelése által szerzett adatokkal, hogy a Kárpátok erőkisugárzása bűvös erőt kölcsönöz az egész területnek és az ott élő népnek. A tüzes boroknak zamatot ad, ízletessé teszi a gyümölcsöket és acélossá a gabonát. E föld a fiainak és lányainak különleges kitartást, erőt ad békében és háborúban egyaránt. E csoda-hegyek összhangba vannak velünk.A Kárpátok varázsereje átkerült ereinkbe is, így részesei a nagy csodának.Andrew Medriczky szlovák kutató szerint a Kárpátok vidékének különösen jó ereje hozzájárult ahhoz, hogy e területen született sok-sok személy ért el kiváló eredményeket a művelődés, tudomány és a sport terén.Medriczky szerint a Kárpátok földtani összetétele gazdag ásványokban, különösen kvarcban. A Bell Rendszer kutatói és a kaliforniai Rand Corporation kimutatták, hogy a Nap sugarai által ultrahang hullámok keletkeznek a kvarc kristályokban és e rezgések kedvező hatással vannak a növények fejlődésére, melyekben különleges zamat és minőség alakul ki.A Kárpát-medence mezőgazdasági termékeit, mint gabona, szőlő, barack, alma, körte, szilva, és egyéb gyümölcsök, zöldségfélék, gyógynövények, valamint a paprika világszerte ismert különleges ízükről, zamatukról. Ebből következik az a feltevés, hogy ez a minőség kiterjed az itt élő állatvilágra is, melyek ezekből a növényekből (zab, kukorica, széna, fű, korpa) táplálkoznak.Ésszerű tehát az a felfogás, hogy a talaj, napfény, levegő és víz különleges összhatása e terület lakosságát is jelentősen befolyásolja az által, hogy átadja részükre e csoda erőt. Ez a Kárpát-medence nem titkos "nagy titka". Ez a föld szent föld, legyünk méltók hozzá! Becsüljük, óvjuk és védjük meg, ez a Hazánk!  

Magyarország-Tündérország.

 

000.png

 

 

000.png

 

„Önök magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az Önök országában, a Pilisben (Dobogókő) található. Ez a spirituális megújhodás már megindult Önöknél. Most vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövőt.”

Nepál Királyi Fehér Kolostora vezetőjének hozzánk intézett szavai

 

000.png

 

 

000.png