A magyar nemzet fiai nem tudják, hogy kik voltak az őseik. A magyar nemzet fiai úgy tudják, hogy Ázsiából idevándorolt ezeresztendős keverék nép vagyunk. Az iskolában ezt így tanítják, és a sajtó is így hirdeti.
A magyar nemzet fiai tudják meg, hogy nem Ázsiából szakadtunk ide, hanem év tízezredek óta itt lakunk. Európai őslakók vagyunk, hatalmas, nagy műveltségű faj késő utódai, az egyedüliek, kik faji sajátosságaink mellett megőriztük régi nyelvünket, régi népművészetünket, régi hagyományainkat.
Körülöttünk közel és távol – még Ázsiában, sőt Afrikában is – nemzetek élnek és éltek, melyek a mi fajtánk, vagy amelyek kultúránkat vették át, avagy ősi elődeink fajtáján és kultúráján épültek fel évezredekkel ezelőtt. Magyar testvérem, nem vagy ázsiai, nomád horda ivadéka. Vetkőzd le azt a beléd oltott hunyászkodást, mellyel az idegen nemzeteket nézed. Tudd meg, ha büszke voltál magyar voltodra, hogy az égig érhet faji büszkeséged, ha pedig keverékfajzatnak érzed magad, ébredj és tudd meg, hogy nincs különb fajta a te fajtádnál.
 
osisegunk
 
 
000
 
 

KOSSUTH LAJOS “Védelmezd hát magad szegény magyar nép! Védelmezd magad, ten tűzhelyedet, gyermekeidet, elszántan, rettenhetetlenül, mint ahogy védelmeznéd magadat, midőn útonálló rablók támadnak meg. Ha véded magad nincs mitől félned, mert veled Isten és igazság. De ha magadat nem védelmezed: az Isten maga sem védelmez meg...” - Kiáltvány a néphez, 1848. szept. 23.

 

000

 

dr. PADÁNYI VIKTOR “A haza védelme, a nemzeti területért való késhegyig menő harc, minden nép történelmének legbüszkébb lapjait jelenti. A mi földünk a mi jogos tulajdonunk. Európa egyik legrégibb, történelem könyvekben telekkönyvezett nemzetbirtok, mely soha nem volt másé, hiszen az átmeneti megszállókkal szünet nélkül harcolunk érte. A mi földünk nekünk egyetlen tulajdonunk a világon és nekünk HAZÁNK...”

 

000

 

SZABÓ DEZSŐ (1879 - 1945) “Hirdetem az új MAGYAR HONFOGLALÁST... az új egységet: a magyar munka, a magyar szenvedés egységét. Hirdetem az új hitet, mely vallások és vélemények fölött egyetlen óriási tankká tömöríti az egész magyarságot, mely átgázol minden elnyomáson, minden rablón, minden emésztő hazugságon. ITT MINDEN MAGYAR KENYERÉRŐL, LEVEGŐJÉRŐL, EGÉSZ ÉLETÉRŐL, GYERMEKEI JÖVŐJÉRŐL VAN SZÓ. Benn a családban minden szülő fegyverezze föl gyermekei lelkét a nagy harcra, hogy a magyar mindig magyar mellé álljon, magyart segítsen, magyart juttasson minden hatáskörébe tartozó falathoz, helyhez, előnyhöz... A magyarság ma úgy szolgál legtöbbet az emberiségnek, ha minden gondolatával, minden akaratával és tettével örök harcba és sohasem visszakozón, könyörtelenül és megalkuvások nélkül: önmagáért harcol, önmagáért dolgozik és él...”

 

000

 

CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR, (1853-1919) “...Nagyobb figyelemmel kísértem a közállapotokat, a politikai, írói és a művészi mozgalmakat, ahol rövidesen meggyőződtem arról, hogy kisebb-nagyobb körök (klikkek) lefoglaltak minden helyet, - uralják a helyzetet...” Titkos társulatok alakultak az Isten tagadására, a tekintély lerombolására. Titkos társulatok alakultak a fajok elhomályosítására, az egyéni képesség megakadályozására. Titkos társulatok alakultak az anyag felhalmozására, a hatalom megbénítására. Titkos társulatok alakultak a történelem meghamisítására, a fajbeli erény elpusztítására. Titkos társulatok alakultak a dohányzás meghonosítására, a nagymérvű húsevés fogyasztására. Társulatok alakultak a fajtalanságra, a testi élvezet kihasználására. Az Isten megközelítésére feltétlenül szükséges, hogy az embernek tiszta legyen az érzése... ...hatalommal, anyaggal terhelten a mennyországba úgysem juthat senki sem... ...A feladat az, hogy az emberi faj tulajdonságát ki kell domborítani, s az Isteni rendeltetés szerint ki kell fejleszteni... Maradandó alkotást csak az igazságból meríthetünk, az igazságot csak az Istentől nyerhetjük... Kell, hogy az embernek megadassék a képesség a szép felismerésére, a gyönyörűségre. Ezt elérheti, ha tisztán vannak tartva az érzései... Ismerem az utat amelyen mennem kell. Ismerem a szellemi hatalmat, világteremtő energiát, mellyel számolnom kell, semmi kétség, hogy egy még legjobb világba kerülünk, s kitapasztalhatatlan szépségekben gyönyörködünk... ...Egy láthatatlan nagy lángész alkotta világban élünk, ahol a Napot, a Holdat, a csillagokat a légűrben találjuk, a pacsirtát a földeken... Más rendeltetésben él az eszkimó, mint az Egyenlítő altatt lakó. Más a magyar, mint az angol, a francia és a német, más az orosz, a lengyel, a cseh, szerb, mint a görög, s az örmény. Mindezeknek elkülönülve fajtulajdonságban kell fejlődnie...” -Önéletrajz.

 

000