Könyveket ír, előadásokat tart. Utazik. Prédikál. Szinte minden nap. János evangélista hosszú életének utolsó éveiben már összefüggően beszélni nem tudott, ha ritkán megszólalt, egyetlen rövid mondatot ismételgetett: 
 
„Szeressétek egymást!papp.png Szeressétek egymást!”

Jóska Bácsi a Teremtőtől megkapta a hosszú élet kegyelmét és terhét. Életének első fele a küzdelemről szólt. Fájdalomról, szenvedésről,lemondásról. A Magyar Népmesék üzeneté példázza élete. Ő a próbákat kiállta és elnyerte az elérhetetlent. Mindenki szeretetét! Három generáció tiszteletét! Szeresd a Teremtői rendet! 
A FÖNT és a LENT harmóniáját! Szeresd a gyermekeket, akik az angyalok, az ég üzenetét közvetítik! Szeresd Atyáid és Anyáid hagyatékát, tudását, műveltségét! Szeresd Hazádat, a Kárpát-hazát! „Szeressétek egymást!”
Jóska Bácsi evangéliumi üzenete a Magyar Nép üzenete. A szerves műveltség a keret, a forma. Az üzenet Istentől jön.
 
Figyeljetek a Teremtő üzenetére! Figyeljetek Jóska Bácsi szavaira, mondataira, átadott tudására! Jóska Bácsi! Kérjük a Teremtőt, hogy még sokáig légy szellemi, lelki vezérlő csillagunk!
 
Papp Lajos ( 2010 június )
 
 
000
 
 
 

peterfiida.pngKassán született 1922. október 7.-én, magyar szülőktől. Már fiatalon apácának készült.18. születésnapján tette le az első fogadalmat Kassán. Ez már a Szent Szív Társaság kezdete. Társaival a tisztaság, a szegénység, az engedelmesség szellemében élték közösségi életüket - hagyományos egyenruha nélkül. Szép munkát fejtettek ki a gyermekek hitoktatása terén. 1949-ben Mindszenty bíboros letartóztatása után, egyházi vezetők azt tanácsolták az apácáknak, hogy hagyják el az országot és a szabad világban alapozzák meg közösségüket. 1950-ben fillér nélkül érkeztek Kanadába, ahová csak úgy kaptak bevándorlási engedélyt, hogy háztartásbeli munkát vállaltak. Egy évig dolgoztak így, havi 35$-os fizetésért, lakásért és étkezésért. Majd két éven keresztül dohányföldeken dolgoztak, s minden keresetüket félrerakva egy kis ház megvételére tettek le előleget. Majd egy nyomdagépet vásároltak. Nyomdájukat Szent Józsefről nevezték el és ennek szerény jövedelméből tartották el magukat. 1956-ban az USA-ba, Los Angelesbe kerültek, ahol McIntyre bíboros üdvözölte őket. Amikor az egyenruhára terelődött a beszélgetés, a bíboros azt mondta nekik, hogy ne változtassanak semmit, mert rájuk úgy van szükség, ahogy vannak.1991-ben magánkihallgatáson fogadta őket II. János Pál pápa, aki a mise után azt mondta, hogy Péterfy Ida és apácái áldást jelentenek. A szentéletű magyar apáca 2000. február 8.-án örök álomra szenderült a kaliforniai Northridge-ben. Lélekemelő gondolatai mindenki számára hasznosak lehetnek.

Gyüjtötte, válogatta, fordította: Orosz László

 

000.png

 

szeleczkyzita

A magyar színjátszás fényes csillaga 1915. április 20-án született Budapesten. Már fiatal korában tagja lett a Nemzeti Színháznak. Magyarországon sok-sok filmet is készített. 1945. március közepén menekülniük kellett az országból, mivel hazafiassága miatt a hódítók jegyzékén volt. Nyugaton, mint mai Déryné felkereste a magyar lakta helyeket, ahová reménységet, mosolyt, könnyeket, lelkesedést, szépséget, művészetet vitt verseivel, dalaival, filmjeivel. Ébren tartotta a magyar lelket.1972-től hazatéréséig támogatója volt a los angelesi Kőrösi Csoma Társaságnak is. 1999. július 12-én hunyt el Magyarországon.
Az észak-magyarországi Nekézseny község lakói megható módon fejezték ki Szeleczky Zita iránti tiszteletüket, szeretetüket. Emlékházat rendeztek be a művésznő összegyűjtött tárgyaiból. A szép természeti környezetben fekvő Nekézseny meglátogatása jó kirándulási lehetőség és szép élményt jelenthet az egész család számára. Emlékezzünk Szeleczky Zita alkotó életére, a magyarságot mentő, példás munkásságára! Ő a legnagyobbjaink közé tartozik.szeleczky iras
  

000.png