Az Ősmagyarok (egyik) Apostola

AndrasAndrás halász volt a Galileai-tó partján a Názáreti Jézus idejében. Bethsaida városában lakott ő is meg testvére Péter is. Jézus megjelenése előtt András megismerte Keresztelő  Szent János tanításait, majd ő lett Jézus első tanítványa, s vele együtt Péter is. Jelen volt a csodálatos kenyérszaporításnál, amikor a Názáreti 5 árpa cipó és 2 kis hal segítségével hatalmas tömegnek adott enni bőségesen. Régi feljegyzések és hagyományok szerint Jézus személyesen bízta meg Andrást, hogy vigye az égi tanításokat, a jó hírt a szittyákhoz. Mondván Andrásnak: “Menj Pontusba, ahol már nagyon várnak rád szittyáid!” Az említett pontusi szittyák a Fekete-tenger vidékén laktak. Az orosz őskrónika arról ír, hogy András apostol a mai Kiev környékén is tanított az egyik dombon, ahol később szent András tiszteletére templomot emeltek. Azon a vidéken 2000 évvel ezelőtt a mi szittyáink laktak és a város neve Keve (vára) volt. A Magyar Katolikus Lexikon közli, hogy András szittya földön a Duna és a Don folyók közötti területen is tanított. A Magyar Ortodoxia szerint: “Szent András apostol a magyarok elődeinek hirdette az evangéliumot Szkitiában...” (Szittyaföldön). Fontos arra is emlékezni, hogy mindez kb. 2000 évvel ezelőtt történt. Tehát népünkhöz a Názáreti Jézus személyes megbízása alapján András hozta el a tanításait. Óriási távlatok. Ezek szerint a JÉZUSI MAGYAR KERESZTÉNYSÉG kb. 2000 éves és egyenesen Isten fiától származik. Miért volt ez eddig titok? Kik titkolták el? Ismételjük el a tényeket: a JÉZUSI MAGYAR KERESZTÉNYSÉG kb.2000 éves, régebbi mint a bizánci, vagy a nyugat római. Ennek ismerete, tudatosítása számunkra létkérdéseink közé tartozik. Itt meg is állhatunk az elmélkedésben, de a teljes valóság még ennél is több. Az Újszövetségben említett 3 (vagy több) mágus eljutatta Jézus édesanyjához (és nevelő apjához) az égből származó szeretetvallás kinyilatkoztatott tanításait tartalmazó ŐSSZÖVETSÉG könyvét, melyet arra érdemes mágusaink őriztek. Ez a szentírás az Újszövetség és az Ószövetség előtti időkből származik. Ez az eredeti, az égből származó szeretet vallás a szittya-magyar népek ősi vallásának alapja. Ez lett a JÉZUSI KERESZTÉNYSÉG  valódi gyökere. A Kaukázus vidékén ennek emléke - ha homályosan is - de ma is él. Már Szent Ágoston (354-430) is felhívta figyelmünket, hogy kereszténység létezett Jézus    születése előtt is.Az volt az ősmagyarok eredeti vallása, amely a legtisztább égi kinyilatkoztatáson alapszik. Ezt az ősi szeretet vallást újította meg a Názáreti Jézus. Ebben az időben népeink tudatában kezdett halványodni az eredeti tanítás, Jézus azért küldte hozzájuk Andrást, hogy emlékeztesse és erősítse őket. ERRE MA IS NAGY SZÜKSÉG VAN! A ma működő “keresztény” egyházak egy része, jelentősen eltért a valódi, a Jézusi Kereszténységtől és mellékútra tévedt, amely a sivatagba vezet. A Jézusi Kereszténység gyökerei  a szittya  népek égből származó  szeretet vallásából  eredtek. Szent őseink magasztos hítéhez való hűségünk a magyarság lelki emelkedésének fontos tényezője és boldogabb jövőnk egyik alapvető feltétele. Ez a mi Ősboldogasszonyunk szépséges hite. Magyar és Hunor ősapáink is ezt vallották. Ők még kolostort is építettek elmélkedésre. Buddha (a szittya szent) erre alapozta tanításait. Ez volt a gyermek Jézust látogató mágusaink vallása. Ezt hirdette a Názáreti Jézus és éppen ezért üldözték a sötétség ügynökei. A legyőzhetetlen Jézus álatal megújított ősvallásunkat ismertette a 12 apostol, közöttük ANDRÁS is.E tanításokat foglalta össze Scythianus írásaiban. A pártus Mani is ezt vallotta, akit a végén szintén üldöztek. Ez volt Atilla királyunk hite. Árpád apánk ezt hozta haza újra a Kárpát-medencébe. Mátyás király ezt akarta országos szintre emelni. Ez a magyar nép ősvallása, amely ma is él. Ősi hitünk őrei feltünés nélkül, szerényen, csendben ma is kitaróan őrzik az ősi tanítást. Az őszinte érdeklődő szabadon hozzájuthat és megismerheti  szent elődeink által jelzett Isteni Utat. Tisztulás, igazságszeretet, szorgalom, kitartás, haza és Istenszeretet az útjelzők. Egyházi hagyomány szerint, Jézus tanítványa Szent András Görögországban is járt és tanított, de ahol üldözésnek lett kitéve és Patras város közelében kereszre feszítették. Szent András napja november 30., emlékezzünk rá tisztelettel és szeretettel, hiszen a Názáreti Jézus munkatársa volt és elődeink között is megfordult, akik szeretettel bántak vele és az égi üzenet továbbítójaként becsülték. Szent András népünk segítője, újítsuk föl és erősítsük meg vele kapcsolatunkat

 

000.png