Karácsonyi és újévi jókívánságaikat szeretettel megköszönöm. Kívánok a jó Istentől eredményekben gazdag, békességes, boldog újesztendőt a Los-angelesi Kőrösi Csoma Társaság minden tagjának, és adja meg a Teremtő, hogy vágyaik teljesüljenek! Legutóbb, amikor képviseletük Molnár Gábor író barátomat felkereste, én is jelen voltam, hiszen 21o oldal Arvisura anyagot akart a harmadik mongóliai könyvébe az Uxbond angol tudós gazdag életművével elhelyezni, de lektorváltozás miatt nem engedélyezték, így életének legnagyobb könyve nem jelenhetett meg. A Tudományos Akadémiánk Kőrösi Csoma Társaságát a vak Molnár Gáborral többször felkerestük, és ott beadtam a Kőrösi Csoma Sándor által hozott őstörténeti anyagot, a hatezer éves Arvisura részleteket. Beavatottjainkat bosszantotta, hogy a tudományos köreink, bennünket, a palócokat, csak mint Göre Gáborokat és Durbincsokat ábrázolnak, holott az általam beadott Arvisurákat már Álmos tan-fejedelem is alkalmazta, amikor a Kátavárakban 800-892 között az avar menekültek és Magyar törzs-szövetség ifjúságát a honfoglalás végrehajtására kiképezte. Kőrösi Csoma Sándor életművét nekem három helyre kellett beadnom: a balassagyarmati palóc Múzeumba, az egri Vármúzeumba és a keszthelyi Balaton Múzeumba, mivel a török hódítás óta először három beavatottunk született, és nekem, ha már nem élnék, ezen ifjú beavatottakat a regevilágunkkal, mint szemmel tartott népünk reménységét támogatnom kell. Egy 27o oldalas kiadvány, a Palócok regevilága a világ minden tájára eljutott. Egy példány viszont ott pihen a Kőrösi Csoma Sándor Társaságunknak a könyvtárában. Így jutott el a kanadai Magyar-Házba, ahonnan egy vezetőségi tag: Pejér Albert Po.Box 692 King City LOG.-IKO Ontarió felkereste, és engedélyt kért a kiadatásra. Még a miniszterelnököt is felkereste, hogy dollárért adják ki a külföldi magyarság részére, aki hozzájárulását adta a szellemi értékünk kiadására. Sajnos az illetékesek pénzügyi nehézségeket támasztottak, így Kanadában fogják kiadni. Albert a mi tudományos köreinket és íróinknak nagy részét felkereste, ahol mindenütt tudnak az Arvisuráink létezéséről, Szalaváré Turával sokan életüket áldozták fel azért, hogy nemzeti kincsünk hozzánk kerülhessen, amely ie.4040-től a regevilágunkat csupán 1765-ig tárgyalja, nehogy az újabb korokat megsértse... Írónk közül még László Gyulát is bosszantotta, hogy a 600-as, 7oo-as és 8oo-as Nagyszáláról, vagyis az avar kérdésről olyan adatok kerültek köztudatba, hogy kénytelen volt a kettős honfoglalás régészeti bebizonyítását megírni. A többit Fejér Albert megírja. Szeretettel üdvözlöm a Kőrösi Csoma Társaságot:

Paál Zoltán

 

000.png