“Dörmögj testvér egy sor Petőfit Köréd varázskör teremtődik.” -Illyés Gyula-  
 
Mindenki hallott a különböző keleti önvédelmi módszerekről: cselgáncs (judo), kung fu, karate, tae kwon do, aikido, dzsiu-dzsicu stb. Az önvédelmi rendszerek két fő csoportra oszthatók:
 
Eszközöket használó rendszerek: bot, kard, lándzsa, pányva, íj, láncos bot, egyenes kasza, stb. védelmi eszközül való használata.
 
Eszközöket nem használó rendszerek. A két fő csoporton belül rengeteg alcsoport van, akár a felfogást, vagy a módszert tekintve, akár az eredet helyét és idejét nézve. Úgy a keleti, mint a nyugati régi feljegyzések említik a SZITTYA-HUNOK-MAGYAROK FONTOS SZEREPÉT AZ ÖNVÉDELEMI RENDSZEREK KIALAKULÁSÁNÁL. Ezek emléke mintha “kihalványult” volna népünk tudatából. Ezek újbóli összegyűjtése, rendszerezése, gyakorlatba ültetése jó részt még várat magára. Példás értékű viszont mai, hagyományos íjászaink lelkes, tehetséges munkája, akik sikeresen felújították ezt az ősi, igazán magyar örökséget. Komoly eredményeket értek el a hagyományos magyar íjászat terén, úgy a gyalogos, mint a lovas íjászat gyakorlásában, tanításában, népszerűsítésében. Nemzetközi versenyeken is derekasan megállták helyüket és komoly tekintélyt szereztek a hagyományos magyar íjászatnak. Példájuk követendő! A többi magyar önvédelmi rendszer összegyűjtése és feldolgozása is sürgős feladat.
 
Ebbe az irányba haladnak a barantások is. Olyan sok a végzendő munka, hogy mindenkire szükség van.  A sok ősi följegyzés közül, most egyet említünk meg. A római birodalom történésze Ammianus írja a IV. században a nyugati hunokról: “Amikor az ellenség kard-csatára készül, gyakorolva a megfelelő mozdulatokat, hogy védve legyenek a kard szúró, vágó hatásától, akkor a hunok teljesen váratlanul pányvát dobnak rájuk, és egyenként szerelik le őket.” A kiszámíthatatlanság, a módszerek hirtelen változtatása volt a hunok sikereinek egyik titka. A HÁRMAS EGYSÉG A jó önvédelmi rendszer hármas rétegezésű egységet alkot. A TEST, A LÉLEK, A SZELLEM EGYÜTTES MŰVELÉSE VEZETHET EGÉSZSÉGES, KIEGYENSÚLYOZOTT ÉLETHEZ.  Ennek megteremtése a jó önvédelmi rendszer alapja, elsődleges feladata.
 
A ma működő sok-sok fajta önvédelmi iskola nem mindegyike hangsúlyozza a hármas egységet, inkább egy-egy részt, főleg a testit emeli ki. Ezek az iskolák is érhetnek el eredményeket, főleg az általuk gyakorolt részekben. Aki csak testedzésként akarja végezni a gyakorlatokat, annak is hasznára lehet, de nem árt tudnia, hogy valójában a nagy egésznek csupán egy részét tanulja. Bármelyik iskolát követi a gyakorló, egy alapvetően fontos: csak az a felfogás lehet helyes, amely hangsúlyozza, hogy A TANULTAKAT MINDIG CSAK JÓRA KELL HASZNÁLNI! A jó önvédelmi rendszer egyik célja, hogy felszínre hozza az emberben rejlő jó képességeket, s azokat a lehető legmagasabb szintre fejlessze. Egy már majdnem elfelejtett ősi, magyar mondás fejezi ki legjobban ezt a felfogást: “LÉGY AZ, AKI LEHETNÉL!”  Elmélkedjünk ezen és mondjuk ki még egyszer: “Légy az, aki lehetnél!” Ahhoz, hogy az utas bárhová is eljusson, először is tudnia kell, hogy hol van. Ugyan így a fejlődni akaró személy tegye fel kérdést: ki vagyok? És hol tartok? Nagyon fontos az önismeret.
 
AZ ÖNISMERET NEM MÁS, MINT SAJÁTMAGAM MEGISMERÉSE, TULAJDONSÁGAIM FELMÉRÉSE. Hogy valójában ki vagyok? Azt sem árt tudni, hogy kinek gondolnak mások. Mivé akarok válni? Minek akarok látszani? Mit akarok javítani, fejleszteni, tökéletesíteni? Erőnlét, viselkedés, étkezés, életmód, gondolkodás, öltözködés.  Ha valahol megjelenek milyen hatást váltok ki? Örömöt, feszültséget, félelmet, közönyt, utálatot, rokonszenvet, vagy mást? Mik a hibáim és a jó tulajdonságaim? Képességeim? Hasznos- e életem? -S ha nem az, hogyan tehetném hasznossá? Az önsajnálat csapdájába estem e? - vagy másokat is kisegítek onnan? Kérdések, melyekre válaszolnunk kell.  Helyes gondolkodás, tiszta beszéd, jó cselekedet, erős akarat, kitartás segít a felemelkedésben. Tehát ha tudom, hogy ki vagyok, tudom, hogy hol vagyok, tudom, hogy hová akarok eljutni és azt is, hogy hogyan - sikeresebb lehet az utam.
A HELYES ÖNISMERET, SEGÍT MEGHATÁROZNI HELYEMET A VILÁGBAN. Nagy fontossága van azonban a környezetismeretnek is. A hely, az idő, a különböző hatások felismerése,  mit utasítok el, mit teszek magamévá. Hatás, ellenhatás, kölcsönhatás, visszahatás, együtthatás. Ellentét, összhang, egyensúly - mindegyik egy - egy fajta erő. Tudjuk, hogy az erő nem vész el csak átalakul. Mindegyik fajta energia átalakítható bármely fajta energiává. A világmindenségben lévő energia mennyisége állandó, a térben és időben való eloszlása, tulajdonsága változó. Megnyilvánulási formái különbözőek. Az erő megnyilvánulásának sok formája van. Például, helyzeti, mozgási, vegyi, hő, fény, villamos, mágneses, stb. energia. Még a szeretet is az. EGY JÓ ÖNVÉDELMI RENDSZER VALÓJÁBAN EGY TUDATOS ENERGIA GAZDÁLKODÁSI RENDSZER, AZ ÉLET VÉDELMÉRE, ANNAK FOLYAMATOS FENNTARTÁSÁRA ÉS TÖKÉLETESÍTÉSÉRE.
 
Egy ilyen rendszerben rendkívüli fontos szerepe van az Istennek, mint minden erő és tudás ősforrásának. VAGY - VAGY Az utat tévesztett, vagy a reménységet vesztett személy valahogy kikapcsolódott az isteni erők áramlatából, vagy pedig valami elzárja az erők egészséges áramlását. Minél előbb vannak elmozdítva az akadályok, annál hamarabb visszaáll,- vagy ha nem volt, beáll - az egyensúly állapot. Egy jó önvédelmi rendszer sokat tud segíteni úgy az egyén, mint a nemzet életében felmerülő problémák megoldásánál. A régiek szerint:
 
1. Aki ismeri önmagát és megismeri az ellenfelet, (a problémát) az sikeres lehet  küzdelmeiben.
2. Aki ismeri önmagát, de nem ismeri meg az ellenfelet, az néha győz, néha veszít.
3. Aki nem ismeri meg sem önmagát sem az ellenfelet, az valószínűleg legtöbbször veszít.
 
Bizonyos felfogás szerint: “A legjobb védekezés a támadás” - csak részben igaz. Bizonyos helyzetben valóban ez a legjobb megoldás, de nem mindig. Teljesebb az a megfogalmazás, mely kimondja: “Néha a legjobb védekezés a támadás, néha pedig a legjobb támadás a védekezés!” A körülmény, az idő, a helyzet határozza meg hogy mikor, melyik módszer lehet eredményesebb.

 

Orosz László
 

000.png